HU EN

PMP3B200

PMP3B200
PMP3B200
PMP3B200
PMP3B200
PMP3B200
PMP3B200
PMP3B200
PMP3B200
PMP3B200
PMP3B200
PMP3B200
PMP3B200
PMP3B200
PMP3B200
PMP3B200
PMP3B200
PMP3B200
PMP3B200
PMP3B200
PMP3B200
PMP3B200

Stroj typu PMP3B200 je jednoduchý stroj, ktorý pracuje na stole 60 x 40 cm s pomocou integrovaného vibro stola.

Široká škála šablónov umožní vyrobiť rôzne betonové prvky, ako debniace tvárnice, múrovacie tvarovky, zatrávňovače, obrubníky, dlaždice, žľaby atď. Riadenie sa uskutočňuje manuálne ručným naplnením základného materiálu.

Výrobná kapacita závisí od vloženej šablóny, ako napríklad:

Debniace tvárnice
Pri rozmeroch 40x20x20 cm v jednom výrobnom procese sa vyrobí 3ks. Z 1m3 betónu je možné vyrobiť 120-130 ks. Za 8 pracovných hodín tak sa spracuje 2m3 betónu.

Múrovacie tvarovky
Pri rozmeroch 40x20x20 cm v jednom výrobnom procese sa vyrobia 3ks. Z 1m3 betónu je možné vyrobiť 80-100ks. Za 8 pracovných hodín tak sa spracuje 2m3 betonu z čoho sa vyrobí 160-200ks.

Stropná tvárnica
Je možné vyprodukovať v rozmeroch 51x19x19cm. Šablóna zahŕňa 3 odtlačky.

Zatrávňovač
V jednom výrobnom procese sa vyrobí 1ks s rozmermi 60x40x10cm. Z 1m3 betónu je možné vyrobiť 80 ks. Za 8 pracovných hodín tak sa spracuje 2m3 betónu z čoho sa vyrobí 160ks.

Dlaždice
V prípade rozmeroch 40x40x6cm v jednom výrobnom procese sa vyrobí 1 kus 40x40x6cm a 1 kus 40x20x6cm. Z 1m3 betónu je možné vyrobiť 90-100ks. Za 8 pracovných hodín tak sa spracuje 2m3 betónu z čoho sa vyrobí 200 ks.

Dlažba
Dá sa objednať 3 vzorky: klasický, beheton, mix. Klasická vzorka s rozmermi 10x20x6cm zahŕňa 10 odtlačkov. Z 1m3 betónu je moźné vyrobiť 15m2 dlažby. Za 8 hodín tak sa spracuje 2m3 betónu.

Žľaba
So šablónom sa dá vyrobiť 1 kus s rozmermi 60x40x10cm a 30mm zostupom.

Napíšte nám

overovací kód

Mechanické mobilné stroje vyrábajúce betónové prvky

Vibračný stôl 150

Vibračný stôl 150viac

Vibračný stôl 200

Vibračný stôl 200viac