HU EN

PMV-CML2400

PMV-CML2400
PMV-CML2400
PMV-CML2400
PMV-CML2400
PMV-CML2400

Popis fungovania

Stroj typu PMV-CML2400 je mobilný mechanický stroj vybavený s vibromotormi so vstavenými záťažiami na výrobu všetkých typov betónových stĺpov (180 – 280cm dlžky). Betónové tvárnice priamo vyrába na hladký betonový povrch, výrobná veľkosť sa hýbe 10-20cm. Povrch betónových stĺpov, ktorá sa stýka s výrobnou plochou bude taký kvalitný ako povrch prijímacieho betónu. Zhutňovanie-vibrovanie spôsobí na spodnú (4kusy vibromotry) a aj na hornú (2 kusy vibromotory) časť vzorky a šablóny. Riadenie stroja sa deje ručne s rotačným kolesom s reťazovou zdvíhacou konštrukciou. Nakladanie sa deje ručne s lopatou, hýbanie lisovaciej vzorky zdvíhacim mechanizmom, a pohyb stroja do každého smeru na štyri kovové kolieska s ručnou silou. Šablóna sa zdvihne z hotového materiálu s mechanickou zdvíhacou konštrukciou.

Technické parametre:

Typ vibro motor, výkon: Oli typ 2ks 0,27kw a 4ks 0,18kw vibromotory
Sieťové napojenie: 1 fáza, 220V
Rozmery pracovného stola: 280cmx80cm
Výška vyrobiteľného produktu max. 20cm
Dávkovanie betónu ručnou silou

Kapacita:

V prípade výrobi betónového stĺpu v tvare kvádra pri rozmeroch 240x8x10cm v jednom výrobnom procese vyrobí 5ks, na 200m2 ploche počas 8 pracovných hodín je možné vyrobiť 150-200ks

Napíšte nám

overovací kód

Mechanické mobilné stroje vyrábajúce betónové prvky

Vibračný stôl 150

Vibračný stôl 150viac

Vibračný stôl 200

Vibračný stôl 200viac